Dovolená, ubytování, jižní itálie,pobyty s vlastní dopravou, Agentura Scalea

Všeobecné podmínky

Rezervace a platební podmínky

Klient si u cestovní kanceláře či agentury může rezervovat pobyt v daném apartmánu nebo hotelu. Závazná objednávka musí být provedena písemnou formou – osobním vyplněním přihlášky, faxem, popř, e-mailem. Musí obsahovat přesné datum pobytu, jméno klienta a dalších společně ubytovaných osob (popř. i věk – ubytování v hotelu), přesný název objednaného apartmánu či pokoje v hotelu.

Cena a platební podmínky

Při potvrzení závazné objednávky musí být uhrazena záloha ve výši 30% z celkové částky (pokud není určeno jinak) a doplatek musí být uhrazen nejpozději do 60 dní před nástupem klienta. Platba musí být provedena v celkové výši najednou, jedná-li se o úhradu prostřednictvím zaměstnavatele (zaměstnanecký příspěvek).

Zrušení pobytu a změny v rezervaci ze strany klienta, stornopoplatky

Objednané služby je možno zrušit výhradně písemnou formou, nejlépe doporučeným dopisem, či faxem (nikoliv však e-mailem).
Změna v objednávce dosud objednaných služeb bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za jednotný paušální poplatek 12,- Eur. Jedná se o změnu termínu, počet ubytovaných osob a změnu typologie nebo ubytovacího střediska. Změna ubytovacího střediska nebo termínu v době kratší než 40 dní před nástupem klienta je považována za zrušení původní objednávky a bude podléhat níže uvedeným storno poplatkům.
Více než 40 dní před dnem nástupu klienta
storno/změna objednávky ……………12,- Eur
od 39 do 30 dní před nástupem ………10 %
od 29 do 21 dní před nástupem ………30%
od 20 do 11 dní před nástupem ………50%
od 10 do 4 dní před nástupem ………70%
3 dny před nástupem ………………..100%.
Za zrušení pobytu /služeb se 100% storno poplatkem se považuje i neohlášené nedostavení se na místo ubytování ve stanovené době.

Přání a požadavky klientů

Přidělování ubytovací kapacity (pokoje či apartmánu) vyplývá z možností ubytovatele, který se snaží klientům vyhovět. Eventuelní požadovaná přání klientů musí být hlášena společně s objednávkou ubytování. Tyto požadavky však nelze považovat za předem potvrzené a netvoří součást závazku agentury či CK, i když byly hlášeny včas. Agentura garantuje pouze požadavky podmíněné příplatkem uvedeným v katalogu.

Práva a povinnosti klientů

Klienti jsou povinni dodržovat všechny podmínky ubytování včetně doby příjezdu a odjezdu.
V případě, že klient plánuje příjezd či odjezd v jinou dobu, než je stanoveno, je povinen na tuto skutečnost upozornit předem.V případě odjezdu před stanoveným termínem, je klient povinen předat vše v pořádku a nemá právo uplatňovat náhrady za nevyčerpané služby. V cenách za ubytování je většinou závěrečný úklid apt. obsažen, ale klient je povinen nechat apt. v čistý, a zejména kuchyňský kout, uklizený. Jinak bude účtován poplatek 25-40 Euro, o který bude snížena kauce klienta za apt. V případě vad poskytnutých služeb, musí klient vyžadovat na místě jejich odstranění. Pokud nebudou na místě odstraněny, písemně reklamovat tyto nedostatky neprodleně v co nejkratším termínu po návratu z pobytu.

 

Tyto podmínky se týkají pobytů v jižní Itálii. Pro pobyty v Alpách se mohou mírně lišit.

Agentura Scalea - 603 482 560, 777 282 560, 251 611 708, scalea@c-mail.cz